El nostre objectiu

Apropem la natura a infants, joves i adults obrint-los una porta al seu descobriment

Apropem la natura a infants, joves i adults obrint-los una porta al seu descobriment

Donem ferramentes

Gràcies a la nostra ajuda fem que els joves adquireixin habilitats i destreses que els ajudaran en altres aspectes de la vida.

Fomentem la curiositat

Conèixer per estimar, estimar per protegir. Molts cops no som conscients dels alts valors naturals del nostre entorn. Fomentant la curiositat fem que s’obri un món als ulls dels més menuts.

Fem esport

Per què és salut, és treball en equip, són valors. L’esport en l’etapa escolar és molt important per desenvolupar-se com a adults en un futur.